tło


Biuro Geologiczne mgr Przemysław Szuba oferuje usługi z zakresu:Terenowe badania geologiczne i geotechniczneTerenowe badania geologiczne i geotechniczne:

 • wiercenia i odwierty geologiczne,
 • pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych,
 • sondowania dynamiczne,
 • dozór i kierowanie pracami geologicznymi.
 • tyczenie i niwelacja geologicznych punktów badawczych,
 • wykonywanie odkrywek fundamentów,

GeotechnikaGeotechnika:

 • opinie, ekspertyzy,
 • dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, makretów, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego,
 • odbiory wykopów fundamentowych,
 • kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych.

Geologia inĹĽynierskaGeologia inżynierska:

 • projekty prac geologicznych,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.

HydrogeologiaHydrogeologia:

 • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla potrzeb ujęć wód podzimnych (studnie),
 • projekty prac geologicznych dla potrzeb instalacji dolnego źródła ciepła (pompy ciepła),
 • dokumentacje geologiczne inne (powykonawcze po wywierceniu i instalacji dolnego źródła ciepła dla potrzeb pompy ciepła),
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
 • projektowanie piezometrów.
Copyright Biuro geologiczne Przemysław Szuba
ul. Metalowa 3/12, 10-603 Olsztyn, NIP: 7393155920 ©